CAREER

พนักงานบัญชี 3 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน :  บางรัก, กรุงเทพมหานคร

จป.วิชาชีพ 3 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน :  คันนายาว, กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายขายต่างประเทศ 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน :  บางรัก, กรุงเทพมหานคร

พนักงานการตลาด 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน :  บางรัก, กรุงเทพมหานคร